Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden zet elzensingel af

UDEN –  De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft zaterdag 6 januari 2018 een elzensingel afgezet (lees terug gesnoeid) op Kooldert. Dit is nodig voor het behoud van een dichte, volle singel. Er waren zo’n 25 vrijwilligers aanwezig. Na afloop was er erwtensoep. De volgende werkdag is op zaterdagochtend 10 februari 2018.

Volgens woordvoerder E. de Groot zijn elzensingels fraaie kleine landschapselementen, die je om de 7-8 jaar moet afzetten (terugsnoeien). Dat deden de agrariërs vroeger voor de zgn. elzenslieten op de hooizolder en het brandhout voor het bakhuis. Voorzitter W. Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn elzensingels van belang. Een dichte, volle singel is een goed leefgebied voor struweelvogels als winterkoning, patrijs, roodborst, zwartkop, geelgors en sijs.”

Landschapsreservaat Kooldert
Kooldert is een landschapsreservaat langs de Peelrandbreuk met smalle weilandjes en elzensingels. Dit landschap is kenmerkend voor natte zandgronden (broekgronden). Door de ruilverkaveling is 95% van de elzensingels verdwenen. De sVLU is 12 x per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Het VLU zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag mee helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk. Nadere info bij W. Peters (0413-252529) of E. de Groot (0413-251370).