UDEN – Als gevolg van het coronavirus kwamen de activiteiten van Alzheimer Nederland, zoals de Alzheimercafés, de koren en de wandelgroepen, ook in de regio Noordoost-Brabant begin maart volledig stil te liggen. Inmiddels heeft de overheid een geleidelijke versoepeling van de getroffen maatregelen aangekondigd, waardoor het in de tweede helft van dit jaar mogelijk wordt om bepaalde activiteiten  te hervatten.

Er wordt naar gestreefd om het Alzheimercafé Uden-Meierijstad vanaf september weer te openen. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden, waardoor de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers gewaarborgd wordt en de deelnemers erop kunnen vertrouwen dat een bezoek aan het Alzheimercafé geen extra risico met zich meebrengt. In samenwerking met Alzheimer Nederland wordt gewerkt aan een draaiboek om op een verantwoorde manier weer met de Alzheimercafés te starten.

Hoe dit er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Wij hopen u weer in het  Alzheimercafé Uden-Meierijstad op 15 september in Veghel te kunnen ontvangen. Zodra hierover meer duidelijk is kunt u middels de media nadere informatie verwachten.