UDEN – Het duizelt van de jaargetallen. Gids Hidde Nota pakt er tijdens de Open Monumentendag zijn spiekbriefje maar weer eens bij. Samen met de gidsen Hanneke van Alphen, Jos Kempkens en Harrie van Schijndel leidden ze zondagmiddag ruim vijftig geïnteresseerden langs verschillende Udense monumenten. Het landelijke thema dit jaar is ‘leermonument’. De organisatie heeft besloten om, mede vanwege de corona-maatregelen, tijdens de educatieve wandeling op een aantal locaties uitleg te geven over het vroegere onderwijs in Uden. 

Voor de trappen van de Kruisherenkapel werd informatie gegeven over het ontstaan van het Udense Kruishereninternaat. Het historische complex is inmiddels omgebouwd tot appartementencomplex, genaamd Walterus Pijnenborghhof. Veel leerlingen hebben middelbaar onderwijs gevolgd op het College van het Heilig Kruis. Verderop in de Kapelstraat vlogen de jaartallen je om de oren. Oud-wethouder Hidde Nota had zijn huiswerk goed gedaan en wist het publiek te boeien met allerlei anekdotes en wetenswaardigheden over het rijke schoolleven van vroeger. Nota vertelt:

“Voor 1924 had men in Uden alleen maar openbare scholen, na die periode schoten de katholieke scholen als paddenstoelen uit de grond. Iedere wijk had zijn eigen kerk met daaraan gekoppeld een katholieke school. Deze werden aangestuurd vanuit het kerkbestuur. Ook de historie van de Petrusschool, Pius-X, Jozefschool, Mariaschool, Paulusschool, Huishoudschool, LTS St. Eloy en de Aloysiusmavo werd uit de doeken gedaan. De gids gaf uitleg over de verschillende bouwstijlen, waaronder die van de Bossche School. Deze kerkelijke architectuur had zijn hoogtepunt in de jaren ‘60 en ‘70. De huizen in de Maatsestraat en de Pauluskerk zijn daar een mooi voorbeeld van.

Tekst & foto’s: Peter Noy